Mae cymru1900wales yn tyfu

Cymru1900wales is growing

Bydd cymru1900wales yn cael ei ymestyn i orchuddio holl wledydd Prydain.

Mae.r prosiect wedi bod mor llwyddiannus ei fod bellach yn cael ei ymestyn i drawsgrifio rhannau eraill o Brydain ar wefan newydd GB1900.

Hyd nes y bydd y wefan newydd ar gael, gallwch gael mynediad i cymru1900wales yma

* * * * * * * *

Cymru1900wales is being extended to cover the whole of Britain.

The project has been so successful that it has now been extended to enable the transcription of other parts of Britain on the new upcoming GB1900 website.

Until the new site launches, you can access cymru1900wales here